آموزش نرم افزار فتوشاپ

-شناخت منوها وابزارهای

-نحوه تنظیم رنگها

-نحوه رتوش کردن عکسها

کلاسها در 10 جلسه برگزار میشود

تلفن هماهنگی =09155010484